Logo Ekonomia Globalna
Logo Ekonomia Globalna
Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie

Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie? Rola Niemiec i UE
Opublikowano: 14 kwietnia 2022

Pierwszym uczuciem, które pojawiło się niemal natychmiast po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, było niedowierzanie. A zaraz po nim pojawiło się pytanie: Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie?

Zanim jednak sobie o tym porozmawiamy to przeczytajcie cytat z książki Dzieci Húrina:

For a man that flies from his fear may find that he has only taken a short cut to meet it.

The Children of Húrin

J. R. R. Tolkien

Powyższe zdanie w dość dowolnym przekładzie brzmi następująco:

Człowiek, uciekając przed swym strachem, najczęściej wybiera krótszą drogę, która wcześniej go tam zaprowadzi.

Dlaczego zaczynam od tego cytatu? Ano dlatego, że J. R. R. Tolkien zawarł w niej cenną wskazówkę.

Cytat z Dzieci Húrina jedynie w kilku słowach tłumaczy podstawową, w moim przekonaniu, przyczynę agresji Federacji Rosyjskiej na naszego wschodniego sąsiada. A tak naprawdę rzucenie wyzwania zachodniej hemisferze.

Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie – strach przed konfliktem

Przez ostatnich kilkanaście lat państwa szeroko pojętego Zachodu, w zdecydowanej większości uznały, że metodą poradzenia sobie z narastającą agresją Kremla są próby jego zagłaskania. Miałoby to nastąpić poprzez ustępstwa i podlizywanie się. Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone i Bruksela konsekwentnie ustępowały wobec łamania praw człowieka i krwawych wojen prowadzonych przez Kreml. W tym samym czasie Putin konsekwentnie wdrażał w życie swe imperialistyczne plany. I to co miało być drogą do uniknięcia kolejnej wojny w Europie, dokładnie ją wywołało. I to szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Dokładnie tak jak napisał J. R. R. Tolkien.

Mogę się tylko domyślać, że czynione przez państwa zachodnie ustępstwa wobec Kremla w kwestiach związanych potępieniem rosyjskiego okrucieństwa w Czeczeni w 2004, w Syrii w trakcie ostatnich lat, w Gruzji w 2008 czy też na Ukrainie w 2014 roku miały służyć utrzymaniu „normalnych” relacji z Putinem. Tymczasem dziś widać, że strach przed konfrontacją z kremlowskim reżimem, był najkrótszą drogą do tragedii dotykającej dziś miliony Ukraińców, a która wywrze swe okrutne piętno na kolejnych milionach ludzi na cały świecie już w najbliższych miesiącach. Proszę poczytać: Wojna na Ukrainie a Wielki Głód.

Zachód po prostu pachniał strachem, a to sprowokowało reakcję Kremla. Takie prymitywne i zwierzęce poczucie, że skoro Zachód się boi to można, a nawet należy go zagryźć. Prosty i doskonale rozumiany, w szczególności na obszarach dawnych podbojów mongolskich, darwinizm – wygrywa silny, a słaby trafia pod nóż.

I to tyle jeżeli chodzi o wstęp.

Natomiast bardziej szczegółowe odpowiedzi na pytanie dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie podzieliłem na kilka części, które nieco szerzej omówię. Na początek zajmę się głównymi graczami w skali globalnej. Zacznę od postawy Niemiec, Francji i Unii Europejskiej jako całości, w kolejnej porozmawiamy o roli Stanów Zjednoczonych Ameryki, będzie także o Chinach, a skończymy na czynnikach spoza kręgu mocarstw wymienionych mocarstw.

Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie – pandemia

 1. Pandemia Covid-19 osłabiła demokratyczne podstawy społecznego i ekonomicznego współistnienia zachodnich narodów.

Odnoszę wrażenie, że po pierwszej fali paniki, gdy w marcu, kwietniu 2020 roku nikt do końca nie wiedział, jak się zachować, rządzący w wielu zachodnich państwach doszli do wniosku, że jest to najlepszy moment by sprawdzić skłonność obywateli do ustępstw w kwestii przynależnych im praw.

Niektóre państwa, patrz Austria, Włochy czy Kanada, poszły po bandzie na tyle mocno, że odebrały nawet prawo do przemieszczania się. A także zakazały interakcji społecznych.

Ci, którzy postanowili nie podać się panice – patrzcie D. Trump – zapłacili za to utratą władzy. Dwa lata funkcjonowania w takich warunkach, przy jednoczesnym sianiu paniki we wszystkich możliwych mediach, spowodowało nieodwracalne skutki. Zarówno te związane z zaufaniem do władzy wykonawczej, jak i pomiędzy zwykłymi ludźmi.

W całej tej sytuacji dotychczas niezbadana, aczkolwiek znacząca, jest rola ruskich trolli finansowanych pieniędzmi Kremla, dla których bez znaczenia było czy popierają nurt sanitarystów, czy antyszczepionkowców.

Chodziło głównie o skonfliktowanie zachodnich społeczeństw.

Pandemia przyniosła także poważne zaostrzenie sytuacji gospodarczej, także w najlepiej rozwiniętych państwach Zachodu. Co więcej pogłębiła dysproporcje w poziomie zamożności prowadząc do gwałtownego ubożenia olbrzymiej części społeczeństw i nieprawdopodobnego wzrostu bogactwa nielicznych. Zgodnie z doktryną szoku (przeczytaj tu: Gospodarka wolnorabunkowa) skonfliktowane, poddane pauperyzacji i straumatyzowane społeczeństwo zachodnie ostatecznie nie miało mieć – według kremlowskiej strategii – sił do przeciwstawienia się agresji na Ukrainę.

Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie – Europejski Zielony Ład

 

   1. Zielony Ład – strzał we własną stopę. Jak wspomniałem powyżej w wyniku 2-letniej pandemii sytuacja ekonomiczna olbrzymiej części zachodnich społeczeństw znacząco się pogorszyła. A pomimo to brukselscy geniusze spod znaku CO2 to największy wróg postanowili dodatkowo dołożyć najuboższym zmuszając ich do sfinansowania bilionowych rachunków za transformację w kierunku neutralności klimatycznej.

Eurokraci wykorzystali upadek relacji społecznych, który był efektem lockdownów. Nałożyli także na strach przed pandemią kolejny filtr w postaci paniki związanej z globalnym ocieplaniem klimatu. Czekam chwili (i mam nadzieję, że w obecnej sytuacji ma ona szansę nastąpić) kiedy zbadana zostanie zależność finansowa pomiędzy zielonymi partiami, zielonymi organizacjami i zielonymi eurokratami z Brukseli, a dobrym wujkiem Władimirem Władymirowiczem. Jestem przekonany, że niejedno cudo może ujrzeć światło dzienne.

Ale sama polityka Zielonego Ładu i dążenie do neutralności klimatycznej w trakcie trzech kolejnych dekad to jedynie wierzchołek góry lodowej. Głównym problemem i wspaniałym narzędziem w rękach Putina stało się uzależnienie gospodarki europejskiej od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej. Oczywiście w imię realizacji celów polityki klimatycznej i stosunków dobrosąsiedzkich. Nasi zachodni sąsiedzi – Republika Federalna Niemiec – w imię własnych korzyści ekonomicznych, ustanowili gaz ziemny przejściowym surowcem energetycznym aż do roku 2050. Jednocześnie uniemożliwiali realizację dążeń państw europejskich (w tym oczywiście także Polski) do dywersyfikacji źródeł energii. Na przykład w oparciu o atom.

Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie – układziki pod stołem

 

Mówiąc wprost taka polityka oznaczała oddanie władzy nad Unią Europejska w zbrodnicze ręce Putina. Nie wydaje mi się by te działania podyktowane były chęcią podziału wpływów w Europie pomiędzy Niemcy a Rosję, czyli nowym paktem Ribbentrop – Molotov. To raczej nie, ale oznaczała skrajną głupotą niemieckich elit politycznych i zwykłą przyziemną niemiecką chciwością. Mix fascynacji Rosją (swoją drogą trwającej już ze stulecie i to pomimo konsekwencji II Wojny Światowej i podziału Niemiec), strachu przed jej militarną potęgą i wreszcie tsunami euro wpadających do niemieckich kieszeni, umożliwił obecną tragedię.

Wyobrażam sobie, jak niejednemu niemieckiemu biznesmenowi aż oczy się świeciły na myśl, że to właśnie w RFN znajdować się będzie główny hub gazowy. A dystrybuowany gaz ziemny w pełni uzależni od tych dostaw gospodarki europejski. Jakież to pieniądze i jaką władzę mogła pociągnąć za sobą decyzja o budowie Nord Stream 2?

Przekonany jestem, że gdy nastąpi koniec wojny i upływający czas pozwoli historykom obiektywnie spojrzeć na przyczyny inwazji na Ukrainie to właśnie działania Niemiec będą jednym z najważniejszych czynników, czy wręcz zapalników tej agresji.

I myślę. że (do czego wkrótce wrócę,) jeżeli armia rosyjska zajęłaby Kijów w trakcie pierwszych kilku dni konfliktu, to w wielu krajach Europy, w tym przede wszystkim w Niemczech i Francji, nikt nie mrugnąłby nawet okiem by pomóc Ukraińcom.

Dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie – Rola Niemiec, Francji i UE

 

   1. Wybory w Niemczech dawały dużą szansę na brak podjęcia jakichkolwiek działań wspierających Ukrainę. Na stanowisku kanclerza Angela Merkel zastąpiona została przez Olafa Scholza. Natomiast rząd koalicyjny z udziałem SPD, partii Zielonych i FDP zastąpił rząd CDU/CSU i SPD. Lewicowo liberalny charakter nowej władzy w Niemczech wydawał się z perspektywy Kremla wyjątkowo atrakcyjny.

Warto tu zauważyć, że wicekanclerzem został Robert Habeck-polityk Zielonych, a ministrem spraw zagranicznych została także reprezentantka partii Zielonych – Annalena Baerbock. Wspomniałem o tym wcześniej, ale istnieje szereg pytań, zadawanych także w Niemczech. Pytań o powiązania niemieckich i szerzej patrząc europejskich partii ekologicznych z ludźmi z Moskwy. A także ich finansowania z zakrwawionych rosyjskich pieniędzy.

Zauważcie, że kwestie ochrony środowiska w wyjątkowy sposób pozwoliły zbudować finansowe rezerwy Federacji Rosyjskiej. W szczególności te związane z odejściem od energii atomowej w Niemczech. I uznaniem gazu ziemnego jako surowca energetycznego w okresie przejściowym. Rządy pod wpływem ruchów ekologicznych oddały dużą część rynku surowców energetycznych w Europie w ręce rosyjskie.

Te rezerwy sfinansowane zostały w olbrzymim stopniu przez Europejczyków. A ci zostali do tego zmuszeni polityką energetyczną Brukseli. Ta z kolei sterowana jest przez Niemcy. I tak Europa zbudowała finansowe podstawy agresji na Ukrainę. A zmiany polityczne w Niemczech miały stać się, z punktu widzenia Moskwy, gwarantem bezkarności. I tak zapewne stałoby się, gdyby Ukraińcy nie zaskoczyli świata niezwykłym bohaterstwem.

Europejskie kręcenie nosem

Trwająca dłużej niż 3 dni obrona Kijowa zmusiła najbardziej prorosyjskie rządy Unii Europejskiej – niemiecki i francuski – do sprzeciwy. Tyle, że patrząc obiektywnie ani Niemcy Scholza, ani Francja Macrona, nie mają zamiaru wesprzeć dziś na 100 procent Ukraińców. I to pomimo ogromu dziejącej się na Ukrainie tragedii. Czynią wszystkie możliwe uniki by jak najmniej włączyć się w ten konflikt. Liczą zapewne na powrót do business as ususal zaraz po zakończeniu wojny. Jednak to dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie, w dużym stopniu spoczywają na ich barkach.

Z wielkim oburzeniem reagują natomiast na negatywną odpowiedź prezydenta Zełenskiego na przyjazd prorosyjskiego prezydenta Niemiec do Kijowa. I na prześmiewcze stwierdzenie „macronować”, które oznacza dziś na Ukrainie „nic nie robić”. Gdyby nie postawa niemieckiego i francuskiego rządu i uzależnienie Europy od Kremla, do wojny by nie doszło.

Dostawy technologii i uzbrojenia płynące z Paryża do Moskwy łamały embargo międzynarodowe. Gdyby nie ta „współpraca” pewnie mniej byłoby dziś ofiar na Ukrainie. Kraje te i ich władze raczej powinny przeprosić. A nie dąsać się, gdy słyszą, że ich polityka jest główną, obok agresji Putina i Moskwy, przyczyną inwazji na Ukrainę. Niemieckie i francuskie kręcenie nosem na prawdę, którą słyszą jest paskudne.

W kolejnej części dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie skomentuję takie czynniki jak:

 • ucieczka Amerykanów z Afganistanu i szerzej polityka ustępstw Bidena,
 • rosnąca potęga Chin,
 • próby demokratyzacji Białorusi,
 • strategia gospodarcza Federacji Rosyjskiej w długiej perspektywie,
 • a także trochę dodatkowych kwestii. Zapraszam.
Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Krakus
Krakus
1 rok temu

Zwięzła ale wnikliwa analiza sytuacji związanej z agresywną polityką Rosji. To co mówił już Lenin i jego następcy na Putinie kończąc: Rosja musi obejmować – minimum – Gruzję Białoruś i Ukrainę. Dopiero wtedy będzie mocarstwem. I konsekwentnie idzie tą drogą a Europa cały czas ustępuje gdyż wcześniej nie doświadczyła „przyjaźni” rosyjskiej.

Powiązane treści

Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europejskiego Zielonego Ładu?

Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europej...

Całkiem bez echa przeszła w polskich mediach rezygnacja Timmermansa z...
Rynek pracy w Hiszpanii

Rynek pracy w Hiszpanii...

Z perspektywy mieszkańca Kraju nad Wisłą to Hiszpania jest państwem, g...
Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii

Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii...

Patrząc wstecz, po blisko 40 latach od akcesji państw Półwyspu Iberyjs...
Ekonomia Hiszpanii

Ekonomia Hiszpanii 2000-2022. Od lat w kryzys...

Gospodarka Hiszpanii jest 14 największą na świecie. W Unii Europejskie...