Logo Ekonomia Globalna
Logo Ekonomia Globalna
Rynek pracy w Hiszpanii

Rynek pracy w Hiszpanii
Opublikowano: 22 kwietnia 2023

Z perspektywy mieszkańca Kraju nad Wisłą to Hiszpania jest państwem, gdzie ulicami płynie miód i wino. Dosłownie. Tyle, że jest to pocztówkowa wizja zmarzniętego na kość mieszkańca północy, który wylatuje na wakacje na Kanary. Bo przecież tam, gdzie słońce, tam musi być dobrze. Niestety, nie zawsze to się sprawdza, a lokalna rzeczywistość daleka jest od ideału. Rynek pracy w Hiszpanii jest znakomitym odzwierciedleniem problemów i sukcesów ostatnich dekad rozwoju gospodarczego w tym iberyjskim kraju.

Problemy rynku pracy w Hiszpanii

Główne problemy rynku pracy w Hiszpanii związane są między innymi z najwyższą w Unii Europejskiej stopą bezrobocia. Ale także gigantycznym poziomem stopy bezrobocia wśród osób młodych. Czy też olbrzymimi różnicami międzyregionalnymi i wysokim poziomem zatrudnienia tymczasowego.
Hiszpania mocno doświadczyła konsekwencji światowego kryzysu finansowego z roku 2008, który spowodował długotrwałe spowolnienie gospodarcze. Doprowadziło ono do gwałtownego wzrostu poziomu bezrobocia, ponieważ wiele firm zostało zmuszonych do zamknięcia i zwolnienia pracowników. Na wykresie 1 można łatwo zauważyć gwałtowny wzrost stopy bezrobocia pomiędzy rokiem 2007 (8,2% zasobu pracy to osoby bezrobotne), a 2013 (26,1% zasobu pracy to osoby bezrobotne). Wartości te były znacząco wyższe od średniej dla całego ugrupowania. A jeszcze w latach 2005-2006 stopa bezrobocia w Hiszpanii była niższa niż w UE. Można rzec, że od 2008 roku Hiszpania walczy o wyjście z kryzysu, a stopa bezrobocia utrzymuje się uparcie na najwyższym poziomie w Europie. W 2021 roku była ponad dwukrotnie wyższa niż średnia dla całej Unii Europejskiej.

Wykres 1. Rynek pracy w Hiszpanii-stopa bezrobocia ogółem w latach 1986-2021

Wykres 1. Rynek pracy w Hiszpanii-stopa bezrobocia ogółem w latach 1986-2021

Rynek pracy w Hiszpanii – dysproporcje

Hiszpania to także olbrzymie dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego pomiędzy poszczególnymi regionami zwanymi Wspólnotami Autonomicznymi. Pomijając dwa miasta autonomiczne położone w Północnej Afryce (Ceuta i Meilla) stopa bezrobocia na Wyspach Kanaryjskich to ponad 23%, a w Kraju Basków to niecałe 10% zasobu pracy (wykres 2). Poważne dysproporcje mocno nadwyrężają solidarność społeczną i wywołują dążenia separatystyczne. Ruchy odśrodkowe są zresztą całkiem silne w Hiszpanii, choć prym wiodą regiony dobrze rozwinięte: Katalonia, czy właśnie Kraj Basków. O przyczynach poczytaj tu: Katalonia i Hiszpania – los Polacos mają dość Madrytu.

Rynek pracy w Hiszpanii-stopa bezrobocia w ujęciu regionalnym w roku 2021

Rynek pracy w Hiszpanii-stopa bezrobocia w ujęciu regionalnym w roku 2021

Brak bezpieczeństwa zatrudnienia

Jednym z głównych problemów hiszpańskiego rynku pracy jest brak bezpieczeństwa zatrudnienia. I chodzi tu o zarówno o możliwość znalezienia zatrudnienia po zakończeniu edukacji, jak i stabilność warunków pracy w trakcie jej trwania i prawa pracy. Wielu pracowników jest zatrudnionych na podstawie umów tymczasowych, które pracodawca może łatwo rozwiązać. To zwiększa elastyczność rynku pracy, co według liberałów ekonomicznych jest warunkiem rozwoju. Jednak młodzi Hiszpanie nie mają poczucia stabilności i bezpieczeństwa. A tych potrzebują, aby planować swoją przyszłość, budować swoją karierę, czy wreszcie wyprowadzić się od rodziców założyć własną rodzinę.

Bezrobocie strukturalne

Innym problemem, przed którym stoi hiszpański rynek pracy, jest niedopasowanie umiejętności posiadanych przez pracowników do umiejętności wymaganych przez pracodawców. To wiąże się z niską jakością edukacji. W ostatniej edycji testów PISA (porównywalne dane o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia) młodzi Hiszpanie wypadli we wszystkich obszarach poniżej wartości średnich dla krajów OECD. Na marginesie we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem wyniki polskich uczniów są powyżej średniej dla krajów OECD i lokują nas w światowej czołówce. Niski poziom edukacji, tradycyjne gałęzie działalności gospodarczej, czy też niedopasowane do obecnych potrzeb prawodawstwo doprowadziło do sytuacji, w której istnieją wolne miejsca pracy, które pozostają nieobsadzone z powodu braku wykwalifikowanych kandydatów. Tymczasem inni pracownicy nie są w stanie znaleźć odpowiedniego zatrudnienia.

Wysokie bezrobocie wśród młodych

Hiszpania boryka się także z gigantycznym problemem wysokiego poziomu bezrobocia wśród osób kończących edukację. Młodzi ludzie są często pierwszymi zwalnianymi w czasie recesji i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku doświadczenia i niskich umiejętności. To powoduje kolejne problemy. Młodzi ludzie zniechęcają się do szukania pracy. A to oznacza długoterminowe bezrobocie, mieszkanie z rodzicami, frustrację i niski lub żaden potencjał zarobkowy.

Wykres 3. Rynek pracy w Hiszpanii-stopa bezrobocia wśród kobiet 2021

Wykres 3. Rynek pracy w Hiszpanii-stopa bezrobocia wśród kobiet 2021

Rynek pracy w Hiszpanii – nierówności

Wreszcie, Hiszpania to także kraj o wysokiej nierówności na rynku pracy. Kobiety są zatrudniane na gorzej płatnych stanowiskach, które charakteryzują się one niskimi wymaganiami kompetencyjnymi. Napotykają przeszkody w rozwoju kariery zawodowej z powodu takich czynników, jak dyskryminacja lub brak polityki przyjaznej rodzinie. W rezultacie stopa bezrobocia wśród kobiet jest znacznie wyższa niż wśród mężczyzn, a dysproporcje pomiędzy regionami są bardzo wysokie (wykres 3). Dodatkowo Hiszpania ma stosunkowo niski wskaźnik aktywności zawodowej. Niektórzy pracownicy, zwłaszcza kobiety i ludzie młodzi, są zniechęcani do wchodzenia na rynek pracy. Powodują to takie czynniki, jak brak dostępnych miejsc pracy i niskie płace. Ale także przekonanie, że nie będą w stanie znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. I pozostają całe życie poza rynkiem pracy, mieszkając najczęściej z rodzicami pod jednym dachem.

Podsumowując hiszpański rynek pracy stoi przed szeregiem wyzwań. Związanych między innymi z bezpieczeństwem zatrudnienia, niedopasowaniem umiejętności. Czy też z bezrobociem wśród młodzieży i nierównością płci. Ponieważ problemy te nie znajdują rozwiązania to duża część Hiszpanów emigruje. Przede wszystkim do Niemiec, Francji i państw Beneluksu. Ale także do Polski, bo u nas dużo łatwiej znaleźć zatrudnienie.

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Powiązane treści

Hiszpania: Kraina Słońca i Zabytków...

Hiszpania – kraj, który zachwyca nie tylko pięknymi plażami i klimatem...
Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europejskiego Zielonego Ładu?

Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europej...

Całkiem bez echa przeszła w polskich mediach rezygnacja Timmermansa z...
Niemcy i zielony ład. Korzenie rewolucji

Niemcy i zielony ład. Korzenie rewolucji...

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego naszemu zachodniemu sąsiadowi tak...
Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii

Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii...

Patrząc wstecz, po blisko 40 latach od akcesji państw Półwyspu Iberyjs...