Logo Ekonomia Globalna
Logo Ekonomia Globalna
PKB Związku Radzieckiego w latach 1929-1991

PKB Związku Radzieckiego 1929-1991
Opublikowano: 19 czerwca 2021

Zgodnie z założeniami, o których tutaj: Dane statystyczne dla ZSRR w XX wieku, ten wpis ma w zasadzie jeden cel: umożliwić łatwy dostęp do danych, które wcale nie jest tak łatwo uzyskać, czyli zmian poziomu PKB Związku Radzieckiego 1929-1991. Dane te umieściłem w tabeli 1, a graficznie przedstawiłem na wykresie 1. Zakładając, że interpretacja nie powinna sprawić większego kłopotu, poświęciłem kilka zdań tematowi dużo bardziej ogólnemu, czyli krótkiej refleksji nad upadkiem „potwora” ze Wschodu.

Pirackie metody Federacji Rosyjskiej

Od upadku Związku Radzieckiego minęło już trochę czasu. A mimo to nadal jego wspomnienie wśród wielu osób budzi niepokój. Tym bardziej, że spadkobierczyni rozgrabionego imperium – Federacja Rosyjska – nawet nie próbuje udawać, że nie dąży do osiągnięcia tej samej władzy i tej samej międzynarodowej pozycji. I aby to osiągnąć stosuje te same, pirackie metody.

We wpisie będzie jednak przede wszystkim o gospodarce i PKB Związku Radzieckiego, a zdecydowanie mniej o polityce. Upadek militarnej i politycznej siły sprawczej wschodniego mocarstwa ściśle wiązał się z gwałtownym kryzysem ekonomicznym, który systematycznie narastał od lat 70-tych. Jak wiemy z naszego doświadczenia gospodarka socjalistyczna nigdy nie należała do szczególnie efektywnych. W tej sytuacji lata 70-te przyniosły koniec snów o możliwości przegonienia Zachodu pod względem ekonomicznym i idącej w dalszej kolejności potędze militarnej.

PKB Związku Radzieckiego – dlaczego system się rozsypał?

Patrząc z perspektywy czasu można w zasadzie zastanawiać się, dlaczego system upadł dopiero na przełomie lat 80tych i 90tych ubiegłego wieku. Okazało się jednak, że możliwości wykorzystania surowców naturalnych, będących do dyspozycji reżimu, wraz z drenażem zasobów pozostających do dyspozycji republik radzieckich i państw satelickich, miały swe granice. Z drugiej strony oderwanie systemu gospodarki centralnie sterowanej od realiów życia ekonomicznego i podstawowych czynników determinujących aktywność podmiotów gospodarczych widoczna była niemal na każdym kroku.

I choć gospodarka radziecka rosła z roku na rok (porównując wielkość gospodarki z okresu końca imperium z tą z początku lat 30-tych, możemy łatwo zauważyć, że zwiększyła się ona niemal 8-krotnie, tabela 1), to dopiero porównanie z konkurencyjnymi gospodarkami Zachodu, czy Tygrysami Azjatyckimi pokazuje niewydolność radzieckiej gospodarki centralnie sterowanej. Jak wypadała gospodarka ZSRR w porównaniu do gospodarki jej największego konkurenta – Stanów Zjednoczonych – już wkrótce w kolejnym wpisie: Porównanie potencjału gospodarczego Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych w latach 1929-1991.

Zmiany PKB Związku Radzieckiego 1929-1991 ($ międzynarodowy 1990/indeks G-K$/mln). Tabela 1

Lata PKB (1990 $ międzynarodowy

(indeks G-K $)

Lata PKB (1990 $ międzynarodowy

(indeks G-K $)

Lata

PKB (1990 $ międzynarodowy

(indeks G-K $)

1929 238 392 1950 510 243 1971 1 387 832
1930 252 333 1951 512 566 1972 1 395 732
1931 257 213 1952 545 792 1973 1 513 070
1932 254 424 1953 569 260 1974 1 556 984
1933 264 880 1954 596 910 1975 1 561 399
1934 290 903 1955 648 027 1976 1 634 589
1935 334 818 1956 710 065 1977 1 673 159
1936 361 306 1957 724 470 1978 1 715 215
1937 398 017 1958 778 840 1979 1 707 083
1938 405 220 1959 770 244 1980 1 709 174
1939 430 314 1960 843 434 1981 1 724 741
1940 420 091 1961 891 763 1982 1 767 262
1941 333 656 1962 915 928 1983 1 823 723
1942 333 656 1963 895 016 1984 1 847 190
1943 333 656 1964 1 010 727 1985 1 863 687
1944 333 656 1965 1 068 117 1986 1 940 363
1945 333 656 1966 1 119 932 1987 1 965 457
1946 332 727 1967 1 169 422 1988 2 007 280
1947 369 903 1968 1 237 966 1989 2 037 253
1948 420 555 1969 1 255 392 1990 1 987 995
1949 465 631 1970 1 351 818 1991 1 862 292

Źródła:

Ofer G., Soviet Economic Growth: 1928-1 985, RAND/ UCLA Centre for the Study of Soviet International Behavior, May 1988, Maddison A., The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre of the Organisation for Economic Co–Operation and Development, OECD 2001, Harrison M., GDPs of the USSR and Eastern Europe: Towards an Interwar Comparison, Europe-Asia Studies 46:2 (1994), Bergson A., The USSR Before the Fall: How Poor and Why, Journal of Economic Perspectives — Volume 5, Number 4 — Fall 1991, Soviet Economy in the 1980’S problems and prospects:  Selected papers. Joint Economic Committee, Congress of the United States, U.S. Government Printing Office, Washington: 1983, U.S. Bureau of the Census, USA/USSR: Facts and Figures, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1991.

Czynniki zewnętrzne

Gospodarcza abstrakcja rozwoju sowieckiej gospodarki przejawiała się oczywiście w wielu obszarach wewnątrz Kraju Rad i dodatkowo poddanych presji dynamicznie zmieniających się czynników zewnętrznych. Mnie szczególnie przypadły do gustu następujące:

  • ekstremalnie silne uzależnienie radzieckiej gospodarki od decyzji politycznych, które z kolei wynikały wprost z doktryny komunistycznej,
  • centralizacja życia politycznego i gospodarczego przynosiła zyski w postaci utrzymania daleko posuniętej kontroli nad społeczeństwem. Powodowała jednak wymierne straty gospodarcze ograniczając racjonalność podejmowanych decyzji i minimalizując zaangażowanie kapitału ludzkiego,
  • ekstensywna, a nie intensywna gospodarka miała swe ograniczenia w ilości kapitału, ziemi i zasobów pracy, które mogły być wykorzystane w procesach produkcyjnych,
  • dynamiczny rozwój przemysłu ciężkiego (kompleks wojskowo-przemysłowy KWP), przy jednoczesnej marginalizacji tych sfer produkcji, które koncentrowały się na zaspakajaniu indywidualnych potrzeb konsumpcyjnych,
  • możliwość (a w zasadzie jej systemowy brak) generowania innowacji i ich aplikacji w gospodarce, szczególnie w okresie po kryzysach naftowych z lat 70-tych,
  • korupcja, nędza i bieda dziesiątków milionów przy jednoczesnym rozpasaniu władz, ect, ect.,

PKB Związku Radzieckiego ($ międzynarodowy 1990/indeks G-K$)

Jest oczywiście cała masa innych czynników i kolejnych elementów prowadzących do narastania dysproporcji w potencjale gospodarczym i militarnym pomiędzy ZSRR i państwami Paktu Warszawskiego, a zachodnimi demokracjami. W ich wyniku ostateczny powolny upadek sowieckiej gospodarki zaczął się w latach siedemdziesiątych. Aby następnie gwałtownie przyspieszyć w drugiej połowie lat 80-tych prowadząc już bezpośrednio do rewolucji w państwach satelickich i upadku całego systemu (wykres 1).

Wykres 1. PKB Związku Radzieckiego 1929-1991 ($ międzynarodowy 1990/indeks G-K$/mln)

PKB ZSRR w latach 1929-1991

Żródła: Ofer G., Soviet Economic Growth: 1928-1 985, RAND/ UCLA Centre for the Study of Soviet International Behavior, May 1988, Maddison A., The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre of the Organisation for Economic Co–Operation and Development, OECD 2001, Harrison M., GDPs of the USSR and Eastern Europe: Towards an Interwar Comparison, Europe-Asia Studies 46:2 (1994), Bergson A., The USSR Before the Fall: How Poor and Why, Journal of Economic Perspectives — Volume 5, Number 4 — Fall 1991, Soviet Economy in the 1980’S problems and prospects:  Selected papers. Joint Economic Committee, Congress of the United States, U.S. Government Printing Office, Washington: 1983, U.S. Bureau of the Census, USA/USSR: Facts and Figures, U.S. Government Printing Office, Washington, DC, 1991

30 rocznica końca ZSRR

Co prawda ten wpis poświęcony jest PKB Związku Radzieckiego w latach 1929-1991. Tym niemniej nie mogę sobie na koniec podarować przypomnienia, że w grudniu 2021 roku obchodzić będziemy 30 rocznicę końca ZSRR. Zastanawiam się jak wielu z nas o tym wiekopomnym wydarzeniu pamięta, a przecież to właśnie grudzień 1991 roku przyniósł koniec Imperium Zła, wyswabadzając podbite narody spod jarzma potwora. Widzowie programu „matura to bzdura” odpowiedzą, że już cudem byłoby, gdyby młodzież ze szkoły średniej wiedziała, że istniał ZSRR, a co dopiero kiedy zakończył swe istnienie. Taki znak czasów.

Drugim pytaniem, które sobie zadaję jest to dotyczące trwałości Kraju Rad. Czyli jak to możliwe by państwo, które z całych sił starało się unicestwić narody wchodzące w jego skład przetrwało niemal 70 lat? Postaram się do tego pytania niedługo wrócić.

Ostatecznie ZSRR przestał istnieć na mocy porozumienia białowieskiego z 8 grudnia 1991. A na jego podstawie utworzono Wspólnotę Niepodległych Państw. jak również na podstawie deklaracji o rozwiązaniu ZSRR przyjętej w Moskwie przez Radę Republik Najwyższej Rady ZSRR 26 grudnia 1991 roku.

Tagi: , , ,

Udostępnij ten post:

0 0 votes
Ocena artykułu
Subscribe
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Adam
Adam
5 miesięcy temu

Witam
Chce się upewnić, czy pewien ekonomista, porównując dane dotyczące PKB Rosji w 1980 i 1999 r., wziął pod uwagę upadek ZSRR, kiedy mówi o spadku PKB z 556 do 239 mld dolarów. Z tego artykułu wynika, że wziął, jeżeli, jak rozumiem dane za w tabelce są w milionach, bo muszą, żeby wyszło 1, 7 bln dolarów za 1980 rok, czyli o 1, 2 bln więcej, niż ten ekonomista podawał w odniesieniu do Rosji. Chyba więc się upewniłem, ale przy okazji zapytam, czy liczba 556 mld dla samej Rosji w 1980, jest łatwa do ustalenia?

Adam
Adam
5 miesięcy temu
Reply to  Jakub Piecuch

To raz, ale samo wyodrębnienie PKB Rosji od ZSRR, to chyba problem nie jest, bo osobne statystyki w odniesieniu do każdej z republik, na pewno były. Jest podane, że w mln. Nie zauważyłem wczoraj.

Powiązane treści

Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europejskiego Zielonego Ładu?

Rezygnacja Timmermansa. Czy to koniec Europej...

Całkiem bez echa przeszła w polskich mediach rezygnacja Timmermansa z...
Niemcy i zielony ład. Korzenie rewolucji

Niemcy i zielony ład. Korzenie rewolucji...

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego naszemu zachodniemu sąsiadowi tak...
Rynek pracy w Hiszpanii

Rynek pracy w Hiszpanii...

Z perspektywy mieszkańca Kraju nad Wisłą to Hiszpania jest państwem, g...
Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii

Ewolucja rynku pracy w Hiszpanii...

Patrząc wstecz, po blisko 40 latach od akcesji państw Półwyspu Iberyjs...